วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
นายกสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหาร HMC
นายกสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหาร TPI Polene
นายกสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหาร IRPC
ถนนพลาสติก จาก "ขวดน้ำ" ใช้แล้ว
เปิดโมเดล 3 ประสานช่วย SME
 


ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้จัดให้มีการประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 18/2559 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแม่กลอง 1 ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 ในการประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 18/2559 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 18/2559 คือ คุณสมชัย เตชะพานิชกุล บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด
   นายกสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหาร PTTGC
   นายกสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหาร PTTPM
   นายกสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหาร SCG
 
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมงาน A-PLAS 2016
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน A-PLAS 2016 ให้การต้อนรับโดย ทีมคณะกรรมการจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ไบเทค บางนา
 
 
Once again, for you and your rolex replica watches family to offer best wishes. In the dream Joachim replica watches miss your soft light lamps, summer Tree on fine stationery chic signature sign, meticulously folded it, put longines replica watches into the envelope. Glanced up and saw the table clip-frames, the left is the sister Louise's photograph on the right is sent Charlotte last year, according to the bust, they face young beautiful and elegant temperament is replica watches extraordinary not help but envy the Creator preference, contrast and has a distinct flavor. Facing Iraqis photos gaze for a moment, Natsuki heart of a dynamic, pulls out a letter filled with Charlotte each box from the drawer, and replica watches finally received a letter inscribed in time is Christmas Eve. Looking graceful writing, I feel warm, geese pass replica watches the increasingly strong friendship, can then I thought, there are more than forty days does not receive new letters, does the iwc replica watches emergence of what misfortune.