ผลิตภัณฑ์พลาสติก ถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก ภาชนะพลาสติก ขวด PET

บ.วี.ซี.ท็อปวู๊ด อินดัสตรี จก. (V.C.Topwood Industry Co., Ltd.)
บ.ศ.รัตนาพลาสติก จก. (S.Rattana Plastic Co.,Ltd.)
บ.ส.พงษ์วัฒน์อุตสาหกรรม จก. (S.Pongwat Industry Co.,Ltd.)
บ.สหจิตต์วัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก จก. (Sahachit Watana Plastic Industry Co.,Ltd.)
บ.สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จก. (Sima Containerbag Co., Ltd.)
บ.สี่เพชรไฮแบ็ก จก. (Sri Petch Hi-Bag Co.,Ltd.)
บ.สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จก. (Sunee Industrial Plastic Co., Ltd.)
บ.อินทราพรแพค จก. (Intraporn Pack Co.,Ltd.)
บ.อุตสาหกรรมอำนวยไชย จก. (Industry Umnuoychai Co.,Ltd.)
บ.อุตสาหกรรมฮงกง จก. (Hong Kong Industry Co.,Ltd.)
บ.เจริญกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จก. (Charoenkij Industrial Plastic Co.,Ltd.)
บ.เจวีพี พลาสติก อินดัสทรี จก. (JVP Plastic Industry Co., Ltd)
บ.เตชะ แอ็นด ซัน จก. (Teacha and Son Co.,Ltd.)
บ.เทพประทานพลาสติก จก. (Thepprathan Plastic Co.,Ltd.)
บ.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม จก. (Tepvijit Industries Co.,Ltd.)
บ.เฟิรส์ท สยามพลาสติก รีไซเคิลแพค จก. (Siam Plastic Co.,Ltd.)
บ.เฟิสท์แพ็ค จก. (First Pack Co.,Ltd.)
บ.เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จก. (Word Packaging Industry Co.,Ltd.)
บ.เสริมสวัสดิ์พลาสติก จก. (Sermswat Plastic Co.,Ltd.)
บ.แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จก. (Bag And Gloves Co., Ltd.)
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก