ผลิตภัณฑ์พลาสติก ถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก ภาชนะพลาสติก ขวด PET

บ.แปซิฟิคอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก จก. (Pacific Polysack Industry Co.,Ltd.)
บ.แหลมทองอุตสาหกรรม จก. (Laemthong Industry Co.,Ltd.)
บ.แอคทู-ลั่ม จก. (Actu-lum Co.,Ltd.)
บ.โกลเด้นแพ็ค จก. (Golden Pack Co., Ltd.)
บ.โพลีพลาสติก จก. (Poly Plastic Co.,Ltd.)
บ.โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จก. (Lucky Star Weaving Co.,Ltd.)
บ.ไดโดพลาสเทค จก. (Dido Plastech Co.,Ltd.)
บ.ไทยมาสเตอร์แพค จก. (Thai Master Pack Co.,Ltd.)
บ.ไทยวิกรม อุตสาหกรรม จก. (Thaivikrom Industry Co., Ltd.)
บ.ไทยเทคนิค พลาส-แมช จก. (Thaitechnique Plas-Mach Co.,Ltd.)
บ.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จก. (Thai Pet Industrial Co., Ltd.)
บ.ไทยโรตารี่พลาสติก จก. (Thai Rotary Plastics Co.,Ltd.)
บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนศิริ จำกัด (Chaisiri Nylon Canvas Factory Co.,Ltd.)
หจก.ก้วงเฮงเส็ง (Guang Heng Seng Ltd.,Part)
หจก.นิวแหลมทองอุตสาหกรรมพลาสติก (New Lamthong Plastic Industry Ltd.,Part)
หจก.ผลิตภัณฑ์ เอ.อาร์. (A.R.Product Ltd.,Part)
หจก.พงษ์ประชา (Pong Pracha Ltd.,Part)
หจก.ภาณุพลาสติก (Phanu Plastic Ltd.,Part)
หจก.รุ่งโรจน์พลาสติก (Rung Rod Plastic Ltd.,Part.)
หจก.วรกิจพลาสติค (Varakit Plastic Ltd., Part.)
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก