thzh-TWenja

ข่าวสารวงการพลาสติก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิด ”ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC)”

กลุ่มบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม หอบผลวิจัยยันรัฐเป็นหลักฐานบรรจุภัณฑ์5กลุ่ม ไม่ใช่ขยะ หวั่นกฎหมายตีความเก็บค่าธรรมเนียมหรือเก็บภาษีขยะจากแหล่งที่มา เกรงเกิดผลกระทบถึงผู้บริโภคปลายทางด้วย ล่าสุด TIPMSE ป้อนข้อมูลถึง กระทรวงทรัพย์และกรมควบคุมมลพิษ ถึงการเคลื่อนไหวรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบ 100% ยันไม่ใช่ขยะแน่

หน้าที่ 2 จาก 2

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
72614

News Flash

สมาคมขอแสดงความยินดีกับคุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร

เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม  2561  เวลา 14.30  - 15.00 น

ภาพการต้อนรับและหารือคณะผู้แทนภาพเอกชน จากเมืองซานตง สาธารณประชาชนจีน ที่หอการค้าไทย ถ.ราชบพิธ

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM