กลุ่มเป่า

บ.คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จก. (King Pack Industrial Co., Ltd.)
บ.จี.เอส.อี. ไลนิ่ง เทคโนโลยี จก. (G.S.E. Lining Technology Co.,Ltd.)
บ.ซันแพค จก. (Sun Pack Co.,Ltd.)
บ.ซิปเปอร์แบ็ก จก. (Zipper Bag Co.,Ltd.)
บ.ดีแพค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น) (DPAC INDUSTRIAL CO., LTD.)
บ.ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จก. (Tong International Packaging Co., Ltd.)
บ.ตรีเทพวิจิตรอุตสาหกรรม จก. (Treetepvijit Industrial Co., Ltd.)
บ.ตัง บรรจุภัณฑ์ จก. (Tang Packaging Co., Ltd.)
บ.ตั้งเจริญอุตสาหกรรม จก. (Tung Charoen Industry Co.,Ltd.)
บ.ทรงสวัสดิ์(1988) จก. (Songsawat (1988 ) Co.,Ltd.)
บ.ทานตะวัน จก. (The Sunflower Co.Ltd.)
บ.ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์ จก. (TCK Interplas Co., Ltd.)
บ.ที.พี.เอ.พลาสติก จก. (T.P.A.Plastic Co.,Ltd.)
บ.ที.เอส.ที.พลาสแพค จก. (T.S.T.Plaspack Co., Ltd.)
บ.ทีพีบีไอ จก. (มหาชน) (TPBI Public Co., Ltd.)
บ.ธนโชติอินเตอร์พลาส จก. (Tanachote Enterplas Co.,Ltd.)
บ.นารายณ์แพค จก. (Narai Pak Co.,Ltd.)
บ.นำทองโปรดักส์ จก. (Namthong Product Co., Ltd.)
บ.บางกอก พี.วี.ซี.กรุ๊ป จก. (Bangkok PVC Ltd., Part.)
บ.บูรพาพลาสติก (เอทีเอ็ม) จก. (Burapa Plastic ( A.T.M ) Co.,Ltd.)
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM