thzh-TWenja

สารจากนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

          สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษของการดำเนินงาน สมาคมฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้านความรู้และการประสานเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกให้แน่นแฟ้น เพื่อต่อยอดให้เกิดเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกที่ท้าทาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังเช่นปัจจุบัน

          โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวมาแล้วเกือบ 2 ปี จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยได้มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ สมาคมฯ และ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดงาน​ “A-PLAS, ASEAN Community Plastic Exhibition” ซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก โดยมีเป้าหมายให้งานแสดงสินค้า A-PLAS เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าของอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใช้เวทีการจัดงานครั้งนี้แสดงผลิตภัณฑ์ และวิทยาการล่าสุด รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้เข้าชมงานจากในและต่างประเทศ โดย A-PLAS 2018 กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

          ในภาคสังคม  สมาคมฯ  ยังได้รณรงค์จัดให้มีการระดมเงินจากสมาชิกร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สมาคมฯ  ถือเป็นสื่อกลางการส่งผ่านความต้องการด้านธุรกิจของสมาชิกไปยังภาครัฐฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นสื่อกลางความช่วยเหลือจากสมาชิก สู่หน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว

          ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก ผู้ประกอบการ กรรมการและคณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและยืดหยัดที่จะทำหน้าที่ต่อไปเพื่อผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้มั่นคงและสามารถรับมือกับอุปสรรค และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ด้วยความเชื่อที่ว่าศักยภาพของสมาชิกยังมีอีกมาก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน และทุกๆ ฝ่ายในการร่วมกันพัฒนาสมาคมฯ พัฒนาองค์กร และพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้เข้มแข็งและยุ่งยืนต่อไป

          ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุขและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

นายสมชัย เตชะพานิชกุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

Articles View Hits
626671

Facebook

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM