คณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมัยที่ 20/2563

ลำดับ ชื่อ - สกุล   ตำแหน่ง บริษัท
1 คุณถนัดกิจ   เตชานุกูลชัย นายกสมาคม บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด
2 คุณวิเชียร  เล็กวิจิตรธาดา รองนายกอาวุโส บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด 
3 คุณมานพ ทองทั้งวงศ์ รองนายกอาวุโส/เลขาธิการสมาคม บริษัท เกรียงไทยพลาสเท็ค จำกัด
4 คุณพจนารถ   ปริญภัทร์ภากร รองนายกอาวุโส/เหรัญญิกสมาคม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
5 คุณสมพล   ไพบูลย์นิธิกุล รองนายกอาวุโส บริษัท มิตรพลพลาสติก จำกัด
6 คุณสมหมาย   องค์เจริญลาภ รองนายกอาวุโส พระคุณท่าน
7 คุณกุลนาถ สิริผาติ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ยูเนี่ยน เจ.พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
8 คุณพีรพัฒน์    ติยะบุญชัย ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท สหจิตต์วัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
9 คุณสันติ   สังวาลย์มานนท์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
10 คุณธนกฤช    ฉัตรเลขวนิช ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
11 คุณอานนท์    กาสาวพานิชย์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ตงอินเตอร์ เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด 
12 คุณชูเกียรติ    ดุลยโกเมศ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
13 คุณกิตติณัฐ   องค์วุฒิธรรม ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ทรงสวัสดิ์(1988) จำกัด
14 คุณเอก  ณ ระนอง ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท เอ.เค.แพค และจักรกล จำกัด
15 คุณยุทธนา    ภูมิฤทธิกุล ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
16 คุณธนภัทร    ซื่อสัจจกุล ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท แสงฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
17 คุณประพัฒน์  กัปปิยภัณฑ์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท กรีนพลาสติก แอนด์เคมิคอล จำกัด 
18 คุณธนกร  ชนะภัยวรภรณ์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท วาไรตี้ อินเตอร์พลาส จำกัด
19 คุณกฤษ   สงเกื้อ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ผลิตภัณฑ์ เอ.อาร์.
20 คุณรัฐกร   ศรีรัตนกานต์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ศ.รัตนาพลาสติก จำกัด 
21 คุณพีรพงศ์   ศาศวัตวิบูลย์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ไพรซ์อินเตอร์แพค (1999) จำกัด
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM