ข่าวสารในสมาคม

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทุกท่าน

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Designing Plastic Products in Circular Economy” เป็นเวลา 6 วัน ในวันที่ 1, 2, 9, 10, 16 และ 23 มิถุนายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตามวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความร่วมมือในอนาคต

เข้าพบ รมต.สุวิทย์ เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการงดแจกถุงหูหิ้วขนาดบางกว่า 36 ไมครอนและสร้างความเข้าถึงทางออกในการใช้ถุงที่มีความหนาที่ถูกต้องพร้อมทั้งการใช้ถุงสลายตัวได้ทางขีวภาพ

Previous Next

เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม  2561  เวลา 14.30  - 15.00 น

หมวดหมู่รอง

หน้าที่ 1 จาก 2

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM