ข่าวสารในสมาคม

        สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก PPP Plastics และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการ Smart Recycling Hub ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นตั้งแต่การจัดเก็บ คัดแยกวัตถุดิบต้นทางจนถึงการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล เพื่อสนับสนุนการนำขยะพลาสติกและเศษพลาสติกในประเทศมาใช้ให้ได้มากขึ้น และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดพรีเมี่ยมทั้งในและต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการสนับสนุนเป้าหมาย Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่ต้องการนำพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% ภายในปี 2570 ของทางภาครัฐอีกด้วย

หมวดหมู่รอง

หน้าที่ 1 จาก 4

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM