ขอเชิญร่วมสัมมนารับฟั​งความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐ​านฝีมือ 16 สาขาอาชีพ

ขอเชิญร่วมสัมมนารับฟั​งความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐ​านฝีมือ 16 สาขาอาชีพ

ด้วยกระทรวงแรงงานจะมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ 16 สาขาอาชีพ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 8.00 -15.30 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งนำผลที่ได้จากการสัมมนาฯ เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหนึ่งใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะมีการพิจารณาอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้ โดยท่านสามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ที่สมาคมฯ เบอร์แฟกซ์ 02-437-2850 หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 02-438-9457-8

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM