ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-house Training) MTEC

ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-house Training) ทางเทคโนโลยีวัสดุ และกระบวนการผลิต เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่บริษัทและหน่วยงานที่สนใจ โดยวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ของเอ็มเทค

หลักสูตรอบรมด้านโพลิเมอร์
ความรู้พื้นฐานเรื่องพลาสติกและแม่พิมพ์สำหรับการฉีดพลาสติก
พื้นฐานการวิเคราะห์การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
การขึ้นรูปพลาสติกด้วยเทคโนโลยี Injection Compression Molding
• Plastic Product Development and Foam Injection Molding
• Rheology: การประยุกต์ศาสตร์การไหลในอุตสาหกรรมอาหารและโพลิเมอร์
เทคโนโลยีการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จาก PET

หลักสูตรอบรมด้านการวิเคราะห์-ทดสอบ
การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
เทคนิคการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (Differential Scanning Calorimeter (DSC), Thermogravimetric Analyzer, Dynamic Mechanical Analyzer (DMA))

หลักสูตรอบรมด้านกฎระเบียบและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์
• RoHS & REACH

หลักสูตรอบรมด้านพลังงาน
แพ็กแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM