อุตสาหกรรมพลาสติกไทย ไตรมาส 4 ปี 2563 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.27% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีการส่งสินค้าหดตัว 3.32% 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวร้อยละ 2.84 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) และขยายตัวร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ซึ่งดัชนีผลผลิตที่ขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ

ดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) แต่หดตัวร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY)

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการส่งสินค้า 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 อุตสาหกรรมพลาสติกมีปริมาณการส่งออกรวม 312,336 ตัน หดตัวร้อยละ 0.37 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) แต่ขยายตัวร้อยละ 6.02 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกหดตัวสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก (HS 3923) 

มูลค่าการนำเข้าอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 อุตสาหกรรมพลาสติกมีปริมาณการนำเข้ารวม 237,719 ตัน ขยายตัวร้อยละ 5.28 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) แต่ขยายตัวร้อยละ 3.60 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าขยายตัวสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว (HS 3916)

 

ปริมาณการส่งออก – การนำเข้า (ตัน) 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คาดว่าปริมาณการส่งออกและปริมาณการนำเข้าจะขยายตัว เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศคู่ค้าหลักยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า และสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 4 ปี 2563 คาดว่าปริมาณการส่งออกและปริมาณการนำเข้าจะขยายตัว เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศคู่ค้าหลักยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า และสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มา : M Report
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM