ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทย ต่ำสุดอันดับ 2 อาเซียน

♦ “เจโทร” เผยผลสำรวจภาวะธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ ฉบับเอเชียและโอเชียเนีย ปี 2020 
♦ ดัชนี DI สะท้อนความเชื่อมั่นของธุรกิจในการทำกำไร พบ DI ใน 3 ประเทศ ติดลบหนัก คือ อินโดนีเซีย -65.9 ซึ่งติดลบมากที่สุด รองลงมาคือ ไทย -57.4 และฟิลิปปินส์ -51.2 
♦ บริษัทญี่ปุ่นในไทยร่วมตอบแบบสอบถาม 680 บริษัท คาดการณ์ว่า บริษัทส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการเท่าทุนและขาดทุนเมื่อปิดปีงบประมาณ 2020 และมีเพียง 40.7% เท่านั้นที่คาดว่าจะทำกำไรได้

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2021 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร (JETRO) ได้เผยผลสำรวจภาวะธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ ฉบับเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2020 หรือดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (Diffusion Index) ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของธุรกิจในการทำกำไรจากการดำเนินงาน ค่า DI ติดลบอย่างมากใน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย -65.9 ซึ่งติดลบมากที่สุด รองลงมาคือ ไทย -57.4 และฟิลิปปินส์ -51.2 

โดยรายงานฉบับดังกล่าวมีบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยตอบแบบสอบถามจำนวน 680 บริษัท แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต 361 บริษัท และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 319 บริษัท รายละเอียดดังนี้

คาดการณ์ผลประกอบการบริษัทญี่ปุ่นในไทย ประจำปีงบประมาณ 2020

 • คาดการณ์ว่าจะมีกำไรมีสัดส่วน 7% อย่างไรก็ตาม มากกว่าครึ่งของบริษัทที่คาดว่าจะมีกำไรรายงานว่าผลกำไรจะต่ำกว่าปี 2019 อย่างแน่นอน
 • คาดการณ์ว่าจะขาดทุนมีสัดส่วน 8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายสินค้า ซึ่ง 87.7% ของบริษัทญี่ปุ่นในไทยมียอดขายในประเทศไทยลดลงมากก่อนการระบาดของโควิด 
 • คาดการณ์ว่าจะเท่าทุนมีสัดส่วน 5%

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

 • คาดการณ์ว่าจะมีกำไรมีสัดส่วน 3%
 • คาดการณ์ว่าจะขาดทุนมีสัดส่วน6% 
 • คาดการณ์ว่าจะพอดีทุนมีสัดส่วน 1%

กลุ่มธุรกิจโลหะการ

 • คาดการณ์ว่าจะมีกำไรมีสัดส่วน 9%
 • คาดการณ์ว่าจะขาดทุนมีสัดส่วน8%
 • คาดการณ์ว่าจะพอดีทุนมีสัดส่วน 2%

กลุ่มธุรกิจ Trading และ Wholesale

 • คาดการณ์ว่าจะมีกำไรมีสัดส่วน 1%
 • คาดการณ์ว่าจะขาดทุนมีสัดส่วน4%
 • คาดการณ์ว่าจะพอดีทุน(Breakeven) มีสัดส่วน 5%

สำหรับปีงบประมาณ 2021 บริษัทญี่ปุ่นในไทย 55.8% คาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเพียง 13.0% เท่านั้นที่คาดว่าจะมีรายได้ลดลง ส่วนที่เหลืออีก 31.2% คาดการณ์ว่าปีงบประมาณ 2021 จะไม่ต่างจากปี 2020

แผนขยายธุรกิจในช่วงเวลา 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทญี่ปุ่นในไทยมีเพียง 31.5% ที่มีแผนขยายธุรกิจซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาครองลงมาจากสิงคโปร์ ในขณะที่บริษัทส่วนใหญ่ยังอยู่ในแผนประคับประคองธุรกิจให้ไปต่อได้ และมีเพียง 1.3% เท่านั้นที่มีแผนปิดบริษัทหรือย้ายไปยังประเทศอื่น  

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทเหล่านี้มีแผนขยายธุรกิจ คือ แนวโน้มการเติบโตของยอดขายสินค้าในไทย ซึ่ง 84.4% คาดว่าสินค้าญี่ปุ่นในไทยจะมียอดขายเพิ่มขึ้น และรองลงมาคือแนวโน้มการเติบโตด้านการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังต่างประเทศ 

แนวทางการขยายธุรกิจ มีดังนี้ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

 • ขยายการขาย1%
 • เพิ่มกำลังผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added product)9%
 • เพิ่มกำลังผลิตสินค้าทั่วไป2%
 • วิจัยและพัฒนา0%

ธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายการลงทุนสูงสุดใน 1-2 ปีข้างหน้า คือ กลุ่ม Sales Company ตามด้วยกลุ่มธุรกิจ Trading และ Wholesale ในขณะที่กลุ่มโลหะการมีแผนขยายธุรกิจอยู่ที่ 32.4%, กลุ่มยานยนต์มีแผนขยายธุรกิจ 23% โดยรายงานเปิดเผยว่า แม้ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มยานยนต์มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ศักยภาพในการเติบโตของตลาดยานยนต์และความสัมพันธ์กับคู่ค้าของไทยในปี 2020 ลดลงจากปี 2019 อย่างเห็นได้ชัด

แนวโน้มการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่นในไทย 1-2 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงจำนวนพนักงานเท่าเดิม และ 17.1% มีแผนปรับลดจำนวนพนักงาน ขณะที่ 5.2% มีแผนเพิ่มจำนวนพนักงาน

10 อุปสรรคของบริษัทญี่ปุ่นไทย มีดังนี้ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

 • ยอดสั่งซื้อจากบริษัทอื่นลดลง 4%
 • การขึ้นค่าแรง 7%
 • กำลังซื้อจากผู้บริโภคลดลง 1%
 • ปัญหาด้านคุณภาพแรงงาน 7%
 • หาลูกค้ารายใหม่ได้ยากขึ้น 2% 
 • การแข่งขันด้านราคากับผู้ค้ารายอื่น 5%
 • บริษัทคู่ค้าบีบให้ลดราคา 2%
 • ความซับซ้อนด้านภาษีศุลกากร 4%
 • ปัญหาด้านภาษี 5%
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1%


ที่มา : M Report
24 มี.ค. 2564

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM