สหรัฐฯ ประกาศความคืบหน้ากรณีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าจากไทย จำนวน 5 รายการ

สหรัฐฯ ประกาศความคืบหน้ากรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) กับสินค้าจากประเทศไทย จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 86 No. 61 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ไม่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 สามารถแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงประกาศใน Federal Register ดังกล่าว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-01/pdf/2021-06737.pdf

2. กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) และ คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Commission: USITC) ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Institution of Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags) จากประเทศไทยต่อไป ในประกาศ Federal Register Vol. 86 No. 60 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ Federal Register Vol. 86 No. 61 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 กรณี โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมการทบทวนดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วม (Entry of Appearance) ต่อ DOC ได้ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ลงประกาศใน Federal Register ฉบับดังกล่าวและสามารถส่งความคิดเห็นต่อ USITC ได้ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-31/pdf/2021-06645.pdf

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-01/pdf/2021-06357.pdf

3. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 86 No. 61 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทยจำนวน 2 ราย มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามรายละเอียดที่ปรากฏใน Federal Register ฉบับนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น (Case Brief) ต่อผลการไต่สวนเบื้องต้นได้ภายใน 30 วัน และหากประสงค์ให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) สามารถยื่นคำขอต่อ DOC ได้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงประกาศ Federal Register ดังกล่าว ทั้งนี้ DOC มีกำหนดประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (Final Determination) ภายใน 120 วันนับจากวันประกาศ Federal Register

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-01/pdf/2021-06730.pdf

4. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 86 No. 61 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีระยะเวลาการทบทวนคือระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถส่งคำร้องแก่ DOC ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-01/pdf/2021-06733.pdf

5. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น (Postponement of Preliminary Determinations in the Less-Than-FairValue Investigations) สินค้าเส้นใย Polyester (Polyester Textured Yarn) จากเดิมวันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-02/pdf/2021-06843.pdf

ที่มา : กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
https://www.thaitr.go.th/th/news/1224/detail

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM