มาตรการของกรมศุลกากรเพื่อยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2022) ด้านการค้าระหว่างประเทศ

***ข้อมูลประชาสัมพันธ์***
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้รับแจ้งข้อมูลจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการของกรมศุลกากรเพื่อยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2022)  ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

จึงเรียนมายังท่านสมาชิกสมาคมฯ เพื่อทราบ


ตามที่ธนาคารโลกได้จัดทำรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ (Doing Business) จำนวน 190 ประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระบบอำนวยความสะดวกของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ นั้น
กรมศุลกากร ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญหน่วยงานหนึ่งในด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูลสรุปรายละเอียดฯ จำนวน  4  ฉบับ ตามเอกสารแนบ

1. สรุปมาตรการยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2022) ด้านการค้าระหว่างประเทศ ของกรมศุลกากร
2.
รายละเอียดมาตรการยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2022) ด้านการค้าระหว่างประเทศ ของกรมศุลกากร
3.
มาตรการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้านการค้าระหว่างประเทศ ของกรมศุลกากรในระยะต่อไป  (ภายหลังเดือนพฤษภาคม 2564)
4.
มาตรการของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


ดาวโหลดข้อมูลสรุปรายละเอียด

จึงเรียนมายังท่านสมาชิกสมาคมฯ เพื่อทราบ
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM