ผลกระทบไทย-อาเซียน ผ่าน 100 วัน "มิน อ่อง หล่าย" ปฏิวัติเมียนมา

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ (UTCC) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยในงานแถลงข่าวเรื่อง “ปฎิวัติเมียนมา : กระทบการค้าการลงทุนไทยและอาเซียน” ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

100 วันหลังการปฎิวัติครั้งที่ 4 โดยพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย (MIN AUNG HLAING) 

GDP ไตรมาส 1 ปี 2564 ของเมียนมาหดตัว -2.5% สูญเสีย FDI 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีการว่างงาน 6 แสนคน จำนวนคนไม่มีอาหารกิน 3.4 ล้านคน ค่าเงินจ๊าดอ่อนค่า 18% (24/5/2564) และรายได้ของครัวเรือนเมียนมาลดลง 83% ราคาน้ำมันเพิ่ม 15% ราคาข้าวขายปลีกเพิ่ม 35% และราคาน้ำมันปาล์มขวดเพิ่ม 20% และบริษัทในเมียนมาที่หยุดดำเนินธุรกิจคือ บริษัทเมียนมา  83% บริษัทญี่ปุ่น 68.4 และบริษัทตะวันตก 67%

ผลกระทบ "ปฏิวัติเมียนมา" ต่อการค้าการลงทุนไทยและอาเซียน

คาดการณ์ GDP ของเมียนมาปี 2564 จะหดตัว -10% ถึง -20% มูลค่าการส่งออกของไทยไปเมียนมาคาดว่าจะลดลง -51.6% ถึง – 82.2% หรือมีมูลค่าเท่ากับ – 60,670 ถึง -96,590 ล้านบาท และทำให้มูลค่าการส่งออกรวมของไทยหดตัว -0.8 ถึง -1.3% 

“10 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเสี่ยง” ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมาก เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรกล เหล็ก ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑยาง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ  เภสัชภันฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร  และเซรามิก 

“15 สินค้าอุปโภคบริโภคเสี่ยง” ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมาก เช่น เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว น้ำตาลทราย อาหารสัตว์ น้ำมันพืช โทรทัศน์ กุ้ง รองเท้า ผลิตภัณฑ์จากข้าว และเครื่องใช้บนโต๊อาหาร 

ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกไปเมียนมาลดลงมากที่สุดคือ จีน รองลงมาเป็นอาเซียน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ตามลำดับ ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีมูลค่าการส่งออกไปเมียนมาลดลงมากคือ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม

คาดการณ์ว่า FDI ในเมียนมาปี 2564 จะหายไป -76.1% ถึง -85.4% หรือมีมูลค่า -202,902 ล้านบาท ถึง -227,698 ล้านบาท FDI ของเมียนมาที่ลดลงจะอยู่ในกลุ่ม พลังงาน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ น้ำมันและก๊าซ ขนส่ง และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีโอกาสจะย้ายการลงทุนจากเมียนมาไป เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย และไทยที่มา : ที่มา : M Report
https://www.mreport.co.th/news/economy/368-Impact-of-Thailand-ASEAN-from-Myanmar-Revolution-2021

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM