ก.วิทย์ตั้ง CRDC ดันงานวิจัยเข้าห้าง เสริมแกร่งเอกชน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิด ”ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC)”

ให้บริการแบบ One Stop Solution มาที่เดียวได้ครบ ทั้งคำแนะนำด้านการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ แหล่งเงินทุนงานวิจัย แรงงานและบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิจัย รวมถึงความร่วมมือด้านการค้าและการตลาดจากกลุ่มธุรกิจ บริษัทยักษ์ใหญ่ SME ขานรับนโยบาย เข้าร่วมงานโชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดเจ๋ง หวังสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนงานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศให้ได้ร้อยละ 1 ของจีดีพี โดยให้เอกชน ร่วมกับภาครัฐและภาคการศึกษาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมจะเป็นข้อต่อเชื่อมโยงทุกระทรวง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเอกชนไทย

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเอกชนไทย หรือ ศูนย์ CRDC เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้กล่าวว่า ศูนย์ CRDC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในรูปแบบ One Stop Solution ให้กับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการสร้างศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ให้แก่บริษัทไทย หรือบริษัทต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนด้านวิจัยพัฒนา การให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แหล่งทุนด้านงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตรงกับความต้องการภาคเอกชน ศูนย์ CRDC ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ครบวงจร ทั้งในกลุ่มภาคเอกชนเอง โดยมีภาครัฐ และสถาบันการศึกษาสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง เป็นที่เชื่อมโยงนักธุรกิจและนักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้วยนวัตกรรม และยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสในการฝึกงานจากประสบการณ์จริงให้เด็กรุ่นใหม่ได้อีกด้วย การบริการของศูนย์ CRDC ครอบคลุมใน 3 ด้านซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนานวัตกรรม คือ การบริการให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) การบริการด้านการออกแบบทางวิศวกรรม (Design) และการบริการให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์วัสดุ (Material) ซึ่งรวมถึงคำแนะนำด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม การใช้กฎหมายสิทธิประโยชน์ รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 

ดร.พิเชฐ เผยว่า นโยบายหลักที่กระทรวงวิทย์ฯ ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายลดหย่อนภาษี 300% จากการลงทุนด้านวิจัยพัฒนา หรือการบริจาคเงินเข้ากองทุนของรัฐ การผลักดันโครงการ Talent Mobility หรือนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ศูนย์ CRDC ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เร่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถของประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ รองเลขาธิการ สวทน. ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ CRDC กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทใหญ่หลายแห่งนำร่องร่วมมือกับภาครัฐผ่านศูนย์ CRDC แล้วอาทิ บริษัท Honda R&D Asia Pacific ได้นำเสนอความร่วมมือในการจัดตั้ง R & D Automotive Hub in Asia โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์รถยนต์สำหรับภูมิภาคเอเชีย บริษัท Ford Motor กำลังวางแผนให้เกิด Training Center เพื่อพัฒนาบุคลากรและให้ความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านยานยนต์ให้แก่บุคลากรในภาคการศึกษา บริษัท Western Digital Thailand ได้ร่วมมือภาครัฐในการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กับหลายมหาวิทยาลัย บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพลังงานทดแทน ร่วมกับภาคการศึกษา ต่อยอดจากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

 

ดร.กิติพงค์ กล่าวต่อว่า มีบริษัทต่างชาติได้ให้ความสนใจในการทำความร่วมมือด้านการลงทุนศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ผ่านศูนย์ CRDC เช่น บริษัท Robert Bosch ผู้ผลิตระบบน้ำมันเบนซิน ดีเซล ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ที่จะเข้ามาลงทุนศูนยวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้าให้กับภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การปลูกฝังค่านิยมตลอดจนวัฒนธรรมการทำงานแบบมืออาชีพ เป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อภาคเอกชนอย่างตรงจุด บริษัท Schaeffer Thailand บริษัทผลิตตลับลูกปืนและชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ บริษัท Lockheed Martin ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการบินและอวกาศ และบริษัท JN Mechanics ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินไร้คนขับ (drone) ทั้ง 2 บริษัทได้ให้ความสนใจในการร่วมพัฒนางานวิจัยในประเทศไทย

 

ในด้านการให้การสนับสนุน SME ศูนย์ CRDC สามารถถ่ายทอดส่งผ่านนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ผู้ผลิต โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น บริษัทซีโกส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนด้านการออกแบบและผลิตรถแข่งต้นแบบภายใต้แบรนด์ไทย ทั้งด้านโปรแกรมวิเคราะห์เพื่อจำลองสภาวะการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงของรถยนต์ และการใช้อุโมงค์ลม บริษัท Metal Fine (Thailand) ที่ศูนย์ CRDC กำลังประสานงานเพื่อพัฒนาการพ่นเย็นบนชิ้นงานโลหะ เพื่อให้เกิดวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนความร้อนสูง และยืดอายุชิ้นงานได้ บริษัท Exedy Friction Material ผู้ผลิตผ้าคลัทซ์รถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้ารับการสนับสนุนการตั้งห้องแลปวิจัยทดสอบการรับแรงเสียดทาน บริษัทนาโนชิลด์ ซึ่งกำลังดำเนินการวิจัยเรื่องการเคลือบผิวใบพัดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับ กฟผ., บริษัท ชวโชติ ซึ่งเป็นบริษัท SME ที่สามารถผลิตเตาอบอุณหภูมิสูงกว่าพันองศาเซลเซียส และ บริษัทชวโชติยังร่วมทำงานวิจัยกับ บริษัทเอสวี นิททัน ในการผลิตตู้แช่แข็งลดอุณหภูมิได้ถึงลบร้อยเก้าสิบองศาเซลเซียสเพื่อพัฒนาวัสดุคาร์ไบด์ในประเทศไทย โดยศูนย์ CRDC ได้เป็นตัวกลางการประสานเครือข่ายระหว่างธุรกิจจนประสบความสำเร็จ คาดว่าการลงทุนด้านวิจัยพัฒนาโดยเอกชนที่ศูนย์ CRDC กำลังดำเนินการประสานงานจะสูงถึง 5,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

 

ด้าน ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.กล่าวถึงโครงการการจัดตั้งศูนย์ CRDC สามารถเชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคเอกชนในการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ศูนย์ CRDC ยังเป็นที่บ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากความร่วมมือด้านการสร้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลในในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ในวันเปิดตัวศูนย์ CRDC ทาง มจพ.ยังได้นำผลงานนวัตกรรมฝีมือนักศึกษามาจัดแสดง อาทิ ต้นแบบดาวเทียมฝีมือคนไทยที่จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอนาคตอันใกล้ โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิศวกรรมการบิน หุ่นยนต์กู้ภัย เหล็กกันสนิม อุปกรณ์วินิจฉัยโรค เป็นต้น มาจัดแสดง

นสพ.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM