ข่าวสารวงการพลาสติก

ส.อ.ท. มุ่งสู่องค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง SDOs นำร่องผลักดัน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม จับมือร่วมกันผลักดันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสู่องค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง SDOs (STANDARDS DEVELOPING ORGANIZATIONS) นำร่องใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสู่ระดับสูงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าและผู้บริโภค พร้อมผลักดันให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรม   แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสินค้าไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ผนึก 40 โรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง ผ่านหลักการ 3Rs และ KAIZEN ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด/กำจัด เพิ่มมูลค่าของเสีย และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า สอดคล้องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero waste to landfill)

วันที่ 26 เมษายน 2564 - นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมขึ้น โดยแต่ละปีพบการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) เพื่อนำไปจัดการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งการฝังกลบ การเผากำจัด การเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ และการนำไปใช้ประโยชน์ใหม่

ปลดล็อกพลาสติกรีไซเคิล สำหรับบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร – เป็นเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การนำขยะขวดพลาสติก PET เช่น ขวดน้ำดื่ม และขวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อทำเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (recycled PET หรือ rPET) และใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการนำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆ อาทิ เส้นใยสิ่งทอ เสื้อผ้า ผ้าม่าน พรม และอีกมากมาย ถือเป็นวิธีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

เรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบ นั่นคือ การใช้ rPET มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนั้น ในประเทศไทยไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำได้ เพราะติดขัดข้อกฎหมายซึ่งเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขปี 2548

ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางปลดล็อกอย่าง เร่งด่วน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ BCG โมเดลเป็นวาระแห่งชาติ คือ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Biological) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green)

♦ ดัชนี DI สะท้อนความเชื่อมั่นของธุรกิจในการทำกำไร ปี 2020 บริษัทญี่ปุ่นในเอเชียและโอเชียเนียติดลบทุกประเทศ
♦  คาดการณ์ดัชนี DI ปี 2021 เผยบริษัทญี่ปุ่นใน 3 ประเทศ อินเดีย-อินโดนีเซีย-ปากีสถาน เชื่อมั่นสูงสุด
♦ 3 อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายการลงทุนสูงสุดในช่วงปี 2021 - 2023 คือ แปรรูปอาหาร, ยาและเคมีภัณฑ์, และพลาสติก 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2021 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร (JETRO) ได้เผยผลสำรวจภาวะธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ ฉบับเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2020 หรือดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (Diffusion Index) ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของธุรกิจในการทำกำไรจากการดำเนินงาน โดยพบว่า ในปี 2020 ดัชนี DI ติดลบทุกประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติในปี 1987 สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อยอดขายสินค้าในประเทศ และสินค้าส่งออกของธุรกิจญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Cicular Economy) เป็นการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นับเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐสำหรับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีในหลายๆประเทศ การนำขยะที่เป็นขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) เช่น ขวดน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นำกลับมารีไซเคิลเพื่อทำเป็นเม็ดพลาสติกที่เรียกว่า recycled PET หรือ rPET เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าต่างๆ เช่น เส้นใย สิ่งทอ เสื้อผ้า เป็นต้น

ตลอดจนการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เม็ดพลาสติกมากที่สุด นับว่าเป็นวิธีการนำทรัพยากรมาหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

ตลาดสหรัฐ โอกาสส่งออกสินค้าไทย คาดเติบโตสูงสุดในรอบ 37 ปี ดันส่งออกไทยปี 64 ได้ตามเป้าหมาย

จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พบว่า การส่งออกไปสหรัฐฯ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 5,943 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวสูงถึง 16.1% ซึ่งเป็นการขยายตัวในระดับ 2 หลัก เป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน นอกจากนี้ พบว่า  44.2 % ของมูลค่าสินค้าไปสหรัฐ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (new high)   ในสินค้าสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เฟอร์นิเจอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.) ระบุการส่งออกไปสหรัฐ ที่ขยายตัวสูง เป็นผลจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกินคาด แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐ จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2563 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี (GDP) หดตัวถึง 3.5 % อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจสหรัฐ สามารถผันตัวเองกลับมาฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็วโดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  คาดว่า ในปี 2564 GDP ของสหรัฐ จะกลับมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่  6.5%  ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 37 ปี  นอกจากนี้ ตลาดการจ้างงานของสหรัฐมีทิศทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และจะกลับมาสู่การจ้างงานระดับเต็มที่

#CHINAPLAS, GO LIVE!】การสตรีมมิ่งสด CHINAPLAS อย่างเป็นทางการ จะออกอากาศวันพรุ่งนี้ 13 เมษายนนี้ !!!
อย่าพลาดโอกาสในการค้นพบเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 Green & Circular Technology แม่พิมพ์และเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 3 มิติ รวมถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 5G / E&E / ยานยนต์ / บรรจุภัณฑ์ / อาคาร / การแพทย์และการดูแลสุขภาพ
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM