ข่าวสารวงการพลาสติก

👉 เปิดโมเดลใหม่จีน : ลดพึ่งพาโลก แต่โลกต้องพึ่งพาจีน !!
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อ.ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่านนี้เพื่อรับชมข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=5h3Fspnck2I

ที่มา : สถานีข่าว นิวส์วัน
คนเคาะข่าว 10-03-64

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.27% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีการส่งสินค้าหดตัว 3.32% 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวร้อยละ 2.84 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) และขยายตัวร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ซึ่งดัชนีผลผลิตที่ขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ

ดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) แต่หดตัวร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY)

ปี 2564-2566 ยอดขายผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.0-3.0% ต่อปี หลังเผชิญภาวะซบเซามากในปี 2563 ขณะที่ปริมาณส่งออกจะขยายตัว 2.0-3.0% ต่อปี ผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและโลก โดยเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาคก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลาสติกรวมกันเกือบ 80% ของผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ สำหรับปัจจัยท้าทายในช่วง 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของเม็ดพลาสติก ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มุ่งลดและเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics)

ปัจจุบัน แม้จะมีโครงการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปรีไซเคิล เช่น ขวด PET ฝาขวด กล่อง UHT แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ นำมาซึ่งการผลักดัน EPR ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตของไทยและทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สำเร็จ

วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบาย ถึง “หลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR)” เอาไว้ว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย EPR ได้รับการนำเสนอเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1990 โดย Dr.Thomas Lindhqvist แห่ง Lund University ประเทศสวีเดน

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ภาครัฐจะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายโดยส่วนใหญ่จะออกเป็นกฎหมาย เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ทุกเจ้าทุกรายในอุตสาหกรรมนั้นๆ ช่วยจัดระบบเรียกคืน (Take-back system) ขยะบรรจุภัณฑ์หรือซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหลังการบริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ และช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องจัดการขยะบรรจุภัณฑ์และซากผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด

จับตาปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน "การลงทุน" ที่ต้องติดตาม และโอกาสสำหรับนักลงทุนในปี 2564 เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางดีขึ้น และเข้าสู่ภาวะปกติแม้จะไม่เหมือนก่อนช่วงวิกฤติ

ปี 2563 นี้คงเป็นปีที่หลายๆ คนอยากจะลืม เพราะเป็นปีที่ทั้งเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของคนต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรงที่แพร่ไปทั่วโลก หลายประเทศต้องปิดเมือง และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตและวิธีการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม ขณะที่การเลือกตั้งในสหรัฐฯ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็มีทีท่าว่าจะคืบหน้าไปได้ด้วยดี ทั่วโลกต่างเฝ้ารอเวลาที่จะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติที่โควิด-19 จะไม่เป็นภัยคุกคามของโลกอีกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม สภาวะ ”ปกติ” นี้ คงจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใช้เทคโนโลยี และบริการออนไลน์กันมากขึ้นจากการกักตัวอยู่บ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาด และแนวโน้มด้านบริการออนไลน์ก็น่าจะยังคงอยู่กับเราต่อไป

ทั้งนี้ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนที่เราต้องติดตาม และโอกาสสำหรับนักลงทุนในปี 2564 นี้ ดังนี้

ชีพจรเศรษฐกิจโลก
ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์

จีนเผยแพร่ตัวเลขการส่งออก-นำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ออกมาเมื่อ 8 มีนาคมนี้ ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ เพราะการส่งออกของจีนพุ่งพรวดขึ้นถึง 60.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
เฉพาะกุมภาพันธ์เดือนเดียว การส่งออกของจีนขยายเพิ่มเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการขยายตัวที่ว่าไม่เพียงสูงที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังสูงเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ทั่วไปคาดหมายกันไว้ว่าจะอยู่ที่ราว 40% อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าอัตราการขยายตัวที่สูงมากนี้ เป็นการเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อปี 2020 ซึ่งต่ำมากเป็นพิเศษ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การส่งออกของจีนติดลบถึง 17.4% ในขณะเดียวกันช่วง 2 เดือนแรกในจีนยังเป็นช่วงที่ปกติแล้วมีความผันผวนมากเป็นพิเศษ เพราะมีช่วงหยุดยาววันตรุษจีน ซึ่งยิ่งทำให้ตัวเลขคราวนี้บิดเบือนมากขึ้นไปอีก

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสที่ 1/2564

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

คาดการณ์ว่าการผลิตทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีประเด็นที่น่าติดตาม เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ราคาสินค้าเหล็กต่างประเทศ และการดำเนินการโครงการก่สร้างภาครัฐ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะส่งผลต่อปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

คาดว่าดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 4.0 และ 3.9 ตามลำดับ เนื่องจากไทยสามารถรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดี รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนยังคงมีความต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเด็นที่ต้องติดตามและอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย คือ นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ซึ่งมีส่วนของการส่งเสริมพลังงานสะอาดอาจทำให้ตลาดส่งออกโซลาร์เซลล์ของประเทศไทยเติบโต รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มคู่ค้า อาจจะทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM