ข่าวสารวงการพลาสติก

เรียน สมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบการถุงพลาสติก
ด้วยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ได้มีหนังสือนำส่งสำเนาประกาศ Federal Register Vol.86 No.145 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 กรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags) จากประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ด้วยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ได้มีหนังสือแจ้งประกาศกรมคุ้มครองทางการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เรื่อง การรับคำร้องขอทบทวนขอบเขตสินค้า กรณีสาธารณรัฐสังคมเวียดนามบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มเคลือบสำหรับการพิมพ์ประเภท Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) ที่มีแหล่งกำเนิดจากไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 - 22 กรกฎาคม 2568

  1. ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิต ประจำเดือนมิถุนายน 2564
  2. ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  3. กรมสรรพากร ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 34 ยกเว้นภาษี“พักทรัพย์-พักหนี้” ช่วยลูกหนี้ธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4. “เอ็นไอเอ” จับมือ “กกพ.” เปิดวิชาการจัดการขยะออนไลน์ ปั้นเด็กมัธยมสู่นวัตกรผู้พัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
  5. เยอรมนียกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
  6. "กระทรวงอุตสาหกรรม"เร่งดึงสถานประกอบการเข้า Platform ประเมินโควิด-19
  7. ที่ประชุม กกร. มีมติปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เหลือขยายตัวได้ในกรอบ 0.0- 1.5%
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM